Kas mes?

SUKINIŲ SODŽIAUS BENDRUOMENĖ įregistruota 2013 metų kovo 14 dieną ir šiuo metu vienija 22 narius, t. y. 12 sodžių.

***

„Svarbu mums visiems suprasti, kas esame ir kokia mūsų paskirtis. Reikia tai suprasti, kad mes patys nebūtume nelyginant šiukšlės išmesti iš Žemės glėbio. Visi drauge mes privalome apsivalyti nuo to purvo, kurio prinešėme patys.“ 

„Kai reikšmingi darbai daromi per žmogų, visada dalyvauja dvi priešybės. Žmogus naudojasi savo teise pasirinkti. Nuo jo tyrumo ir sąmoningumo priklauso, ko jis paims daugiau.“  

Šios ir daugybė kitų teisingų, prasmingų bei susimąstyti verčiančių minčių iš Vladimiro Megre knygų serijos apie Anastasiją įkvėpė mus kurti savo šeimų gyvenimus Giminės sodybose. Būtent darni ir su meile sukurta Giminės sodyba gali suteikti peną ne tik kūnui, bet ir sielai. Tokia sodyba globos joje esančius, kvies grįžti išėjusius, žavės kartų kartas savo skleidžiama meile. Juk tai ypatinga erdvė, nes ji yra Meilė, Šeima, Tėvynė.

„Niekas žmogui neduoda tiek stiprybės, kiek jo gimtinė, tėvų sukurta meilės erdvė.“

Kas mums yra Giminės sodyba?

Žmonijos sąmoningumo lygį atspindi jos veiklos pasekmės, tiksliau, dabartinė Žemės tarša. Ji  jau dabar kritinė, pavojaus varpai skamba senai ir vis garsiau. Kaip apmaudu, jog daugelis tų pavojaus dūžių vis dar negirdi, gyvena kaip gyvenę: su tais pačiais įpročiais bei niokojančia veikla. Kurti nepaliekant po savęs šiukšlių ir išsaugant – didelė ir nelengva užduotis. Tačiau ji tokia prasminga ir gyvybiškai svarbi, jog mes, perskaitę V. Megre knygas, supratome – būtina veikti ir kurti nedelsiant. Kaip sako V. Megre savo knygoje „Gyvybės energija“: „Jeigu kiekvienas žmogus paimtų po hektarą žemės ir sukurtų jame rojaus kampelį, tai visa žemė pavirstų rojumi.“ Dieviška idėja! Pasaulį gali išgelbėti būtent tokios sodybos, kurioje kurtų šeima, giminė, kurioje žmogus vėl suartėtų su gamta, atkurtų ir išsaugotų žmogiškąsias vertybes, suvoktų savo šaknis, tapatybę, savo prigimtį bei įkvėptų ir aplinkinius sukurti savo vaikams nuostabią Tėvynę.

„Vienas hektaras- tai mažutis gabalėlis. Būtent iš daugybės jų ir susidaro didžioji Tėvynė. Būtent šitų gabalėlių ir juos apsodinusių gerų rankų dėka didžioji Tėvynė gali pražysti kaip rojaus sodas!

Ką dar talpina savyje sąvoka „Giminės sodyba“? Tai asmeninė saviraiška kuriant savo erdvę, gamtos pažinimas saugant augaliją ir gyvūniją bei didinant jos įvairovę, tai kūno bei sielos sveikata, gamtinė žemdirbystė su švariai užaugintomis daržovėmis bei vaisiais, taip pat galimybė tokiais produktais aprūpinti kitus, tai ir kūrybine veikla su menu ir amatais, bendra kūryba su kaimynais/bendraminčiais, savarankiškumas (save išlaikančios sodybos, bendruomenė), švietėjiška veikla, sava vaikų mokykla, tradicijų puoselėjimas ir kartu prasmingos ateities kūrimas, ir pan. Veikla Giminės sodyboje – nenutrūkstama kūryba, padedanti atstatyti vidinę darną, mokanti kurti ir išlikti Žmogumi.

Taigi, Giminės sodyba yra daug daugiau nei vien tik ekologiškas gyvenimo būdas, tai daug gilesnė ir platesnė sąvoka. Tai kūryba ir misija.

 „…Žemėj išsirink sau vietą iš visų tam tinkamų patinkamiausią, – tokią, kokioj norėtumei gyventi, kurioj saviems vaikams linkėtum nugyventi visą amžių ir provaikaičiai kurioje minėtų vis tave geru žodžiu. Toj vietoj klimatas tau turi būti malonus. Hektarą žemės pasiimk toj vietoj, kad jis per amžius būtų tavo.“

„Giminės sodyboje žmogus turi, pageidautina savo rankomis, pasodinti augalų, kurie subrandina vaisius. Tų augalų, kurie, jo nuomone, bus jam skanūs ir naudingi. Iš viso sodyboje turi būti pasodinta ne mažiau kaip trys šimtai skirtingų daugiamečių augalų.“

„Kiekvienas gyvenantis Žemėje žmogus, norėdamas savo organizmą aprūpinti kokybišku maistu, turi turėti savo sodybą, savo erdvę.“

 „Viskas aplink mus – Dievo kūriniai. Ir argi gali būti nuostabesnis meilės Dievui išreiškimas už rūpestingą Jo kūrinių tausojimą, už savo gyvenimo, savo buities ir savo vaikų buities gerą sutvarkymą su tų Dievo kūrinių padėjimu?“ 

Kuo svarbi bendruomenė?Giminės sodyba privalo būti ekologiškai švarioje zonoje. Ją turi supti kitos bendraminčių sodybos, kad susikurtų tikri rojaus kampeliai. Gyvybingas žiedadulkes iš jūsų sodybos vėjelis nuneš kaimynams, bet ir iš jų kitas vėjelis taip pat atneš gyvybingą orą jums“ (V. Megre, „Gyvybės energija“).  Tikrai nuostabu, kai sodžius susideda iš kelių dešimčių Giminės sodybų. Tokiu būdu sukuriama švari aplinka bei daugiaspalvė bendruomenė, kuri, praėjusi visus kūrimosi etapus, tampa vieninga ir išmintinga.  Tai viena didžiausių mūsų svajonių ir siekių – išmokti bendruomeniškumo. Kitas mūsų didelis noras – maksimaliai savarankiška bendruomenė, apsirūpinanti iš sodžiaus veiklos ir sąveikos su bendruomenės narių sodybomis. Čia ranka spaustų ranką, dėkotų už mainus ar bendrą darbą, mokėtų pagelbėti ir dalintis, kai prašoma pagalbos, ir vadintųsi bendraminčiais.

Bendruomenės gyvenimas labai svarbus vaikams. Nėra geresnės mokyklos kaip gyvenimas gamtoje, darniame būryje, siekiančiame bendrų tikslų, mokantis bendruomeniškumo, kuriant Meilės erdves, kurių gretimumas jau būtų bendros kūrybos visuma.  Čia visi jausimės saugūs bei laimingi tokie, kokie esame… Čia norėsime likti amžiams, per kartų kartas.

„Žmogus, kuriantis nuostabią tikrą oazę, supranta, kad kuria amžinus dalykus, tad nori, kad ir jo vaikai džiaugtųsi gyvenimu.“

„Išauš diena, kai Žemėje visi tėvai supras, jog būtent jie atsako už pasaulį, kurian atsikvietė vaikus gyventi. Išauš diena, kai įsisąmonins kiekvienas, jog reikia, reikia būtinai pasaulį šį laimingą padaryti ir tik tada pradėti mylimą vaikelį. Tu irgi privalai galvot apie pasaulį, kuriame gyvens užgimęs tavo kūdikėlis.“

Citatos iš V. Megre knygų.