Mūsų tikslai

 • Kurti darnias su gamtine aplinka, funkcionalias, save aprūpinančias Giminės Sodybas/Sodžius. Giminės Sodyba/Sodžius – tai vientisas ne mažiau kaip 1 ha ar didesnis žemės sklypas su sodybos pastatais, augmenija (laukinė pieva, miškas, sodas, daržas, vandens telkinys, sklypą juosianti medžių-krūmų gyvatvorė ir pan.)  bei skirtas nuolatiniam gyvenimui. Tai sąmoningas gyvenimo būdas: žmogiškųjų vertybių atkūrimo ir išlikimo vieta, savo šaknų, tapatybės suvokimas, susitikimas su savimi, savo prigimtimi, tai giluminė pažintis su gamta ir aplinka. Giminės sodybos sukūrimas – lyg tėvynės sau, savo šeimai bei giminei susigrąžinimas. Tokiame žemės lopinėlyje vyras ir moteris, pasitelkdami savo rankas ir širdis, gali sukurti Meilės erdvę, kur gims darnūs jų vaikai,  mylintys savo tėvynę bei jos gamtą.

 „Jei dauguma šalies šeimų bus tokios, kurių vaikai iš meilės gimsta, kur meilės sklidina visa erdvė, tai šitokia šalis, tokia valstybė nebus kamuojama infliacijos ir nekentės nuo banditizmo. Tokiai valstybei nereikės su ydomis kovoti: visuomenėje jos išnyks.“  (Vladimiras Megre, „Naujoji civilizacija. Meilės apeigos“).

 • Rūpintis gamta:
  • mažinti vartotojiškumą, gamtos taršą, puoselėti švarią aplinką;
  • rūšiuoti atliekas, pagal galimybes jas utilizuoti;
  • siekti gyvenamuosius būstus statyti iš gamtai draugiškų ir sveikatai nežalingų medžiagų;
  • saugoti paviršiaus ir gruntinių vandenų kokybę;
  • saugoti bei didinti gamtinę įvairovę;
  • rūpintis gyvūnijos ir augalijos apsauga, siekti medžioklės uždraudimo Bendruomenės aplinkoje;
  • auginti natūralią, švarią produkciją be cheminių ir sintetinių trąšų, remiantis gamtinės žemdirbystės dėsniais;
  • skatinti Bendruomenės narius kurti savarankiškus ekologiškus, natūralią produkciją auginančius ar gaminančius ūkius;
  • Siekti sveikos gyvensenos, skleisti jos idėjas bei atkurti žmogaus ryšį su gamta. Sudaryti natūralias sąlygas nėštumui, gimdymui bei skleisti natūralios gimties svarbą bei reikšmę.
  • Atkurti kultūrinį – istorinį paveldą:
   • išsaugoti ir iš kartos į kartą perduoti tebegyvuojančios giminės ir tautos tradicijos bei vertybės, grįstas darna, meile, sąžiningumu, sąmoningumu ir savivoka.
   • išsaugoti ir atgaivinti etnokultūrą - dainas, papročius, šeimos tradicijas, senuosius    amatus;
   • skatinti įvairias kūrybiškumo formas bei naujus, su gamta ir bendruomenės tikslais derančius, amatus;
   • rūpintis vietovės istorine praeitimi; sudominti Bendruomenės narius bei aplinkinių kaimų gyventojus Bendruomenės kultūriniu gyvenimu; užsiimti švietėjiška veikla.
   • Rūpintis pilnaverčiu bendruomenės vaikų ugdymu, remiantis bendra tėvų/suaugusiųjų pažintine bei kūrybine veikla. Kiekvienas bendruomenės narys turėtų prisidėti prie visapusiško vaikų ugdymo, auklėjimo ir mokymo perteikiant moralines vertybes savo pavyzdžiu. Svajojame apie mūsų bendruomenės vietinę mokyklą, kurioje mokytojais galėtų būti tėvai, vaikai bei samdomi mokytojai.
   • Vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis įvairiapuse informacija, plėsti akiratį, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti dalyvavimą savivaldoje, aktyvioje bendruomeninėje veikloje.
 • Sudaryti sąlygas šeimoms kurti Giminės Sodžius, įteisinant juos kaip administracinius vienetus.
 • Plėtoti ryšius su kitomis panašaus pobūdžio ar analogiškomis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.
 • Toleruoti nacionalinę įvairovę bei tikėjimo laisvę.