Skautų veikla

Atvažiuojant į Sukinius, esame pirmasis kaimo sodžius, įsikūręs gražiame Gumbrės upelio slėnyje. Mūsų šeimos profesinis patyrimas – socialinė, edukacinė ir nevyriausybinių organizacijų veikla. Jau daugiau nei 20 metų aktyviai dalyvaujame ir patys prisidedame prie vaikų ir jaunimo sąmoningų ir prasmingų veiklų. Tame matome gilią prasmę ir tam skiriame savo laiką.

 Visi dideli darbai prasideda nuo mažų žingsnelių, todėl nuo 2013 metų esame įsteigę Ukmergės jūrų skautų vienetus Pabaiske ir Ukmergėje. Po truputį mūsų skautiškas veiklas atranda vietinis jaunimas ir bendruomenės. Turime reguliarias skautiškas sueigas, dažnai organizuojame žygius ir kitus renginius gamtoje. Tai tik kukli pradžia…

 Nuo 2014 metų Sukiniuose įkūrėme pirmą Lietuvoje stacionarią skautų stovyklavietę – „Skautų slėnis“. Prie stovyklavietės kūrimosi aktyviai prisideda pagrindinis mūsų partneris  – „Lietuvos skautija“ (didžiausia Lietuvos skautų organizacija – www.skautai.lt)

 Šiuo metu esame įrengę bazinę, 200 stovyklautojų galinčią priimti skautišką stovyklavietę. 2014 metais turėjome per 350 dalyvių, o stovyklavietėje vyko tarptautiniai ir nacionaliniai skautiški renginiai ir stovyklos. Taip pat organizavome „Skautai neskautams“ stovyklas (http://skautaineskautams.lt) bei kitas aktyvias ir prasmingas veiklas gamtoje.

 Iki 2018 metų planuojame turėti mokymų ir informacinį centrą, jūrų skautų laivų dirbtuves bei visus metus vykstančias skautiškas edukacines veiklas. Daugiau apie mus ir mūsų veiklas  –  www.skautuslenis.lt

 Živilė ir Jonas Dragūnai